Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chính quy Đại học tiếng Nga  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[2]Dịch viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chính quy Đại học tiếng Nga  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
[3]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm II
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Thực hành tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên nước ngoài  Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Dịch thực hành
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III,IV  Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Ngữ âm tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2005 Sinh viên nước ngoài (Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[7]Cú pháp câu đơn
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Cấu tạo từ tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Cụm từ
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[10]Hình thái học
Ngành: Ngoại ngữ
 2002 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm III  Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[11]Cú pháp câu phức
Ngành: Ngoại ngữ
 2001 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm IV
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[12]Nói tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II, III, IV
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[13]Ngữ pháp thực hành tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II  Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[14]Nghe hiểu tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 1989 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II, III  CS Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
[15]Thực hành tiếng Nga
Ngành: Ngoại ngữ
 1987 Sinh viên chính quy tiếng Nga năm I, II  CS Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn