Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,635,702

[1] Bằng khen BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 19QN/TƯ. Năm: 1982.
[2] Bằng khen BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 109QN/TƯ. Năm: 1992.
[3] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”. Số: 5916QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2002.
[4] Huy chương Danh dự. Số: 511 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2002.
[5] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1162/GD-ĐT. Năm: 2003.
[6] Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 247/QĐKT. Năm: 2004.
[7] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 6704/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[8] Bằng khen Liên đoàn Lao động Tp. Đà Nẵng. Số: 137/QĐ-LĐLĐ. Năm: 2006.
[9] Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Số: 189 NQ/TWĐTN. Năm: 2007.
[10] Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”. Năm: 2010.
[11] Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 459/QĐKT. Năm: 2010.
[12] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". Số: 1290/QĐ-TLĐ. Năm: 2013.
[13] Bằng khen ĐV hoàn thành XS nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 8988-QĐ/TU. Năm: 2014.
[14] Bằng khen thành tích công tác đối ngoại nhân dân NK 2009-2014. Số: 3197/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[15] Bằng khen Cán bộ CĐCS tiêu biểu Ngành Giáo dục. Số: 133/QĐKT. Năm: 2014.
[16] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1926/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn