Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,359

 Bài toán tiếng Nga ở Việt Nam - từ nhận thức đến tổ chức giảng dạy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng & Nguyễn Văn Hiện
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc tế “Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và Phát triển”, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Số: DHNN-DHQGHN-2002;Từ->đến trang: 4 trang;Năm: 2002
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn