Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,983,726

 Bàn về công cụ thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược trường đại học tại Việt Nam.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings car
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hiệp
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ IV Kỷ niệm 15 thành lập Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn