Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,869

 Các yếu tố môi trường kinh doanh nội địa ảnh hưởng đến hành vi xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may ở các nước đang phát triển châu Á.
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hiệp; Thành viên:  Phan Kim Tuấn, Đặng Thị Thạch
Số: Đ2011-04-05 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn