Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,200

 Thực trạng công tác thanh toán quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp.
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hiệp; Thành viên:  
Số: T1999-01 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn