Nguyễn Hoàng Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25316 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Yên Mỹ - Hưng Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán học; Tại: Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Toán học; Tại: Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Dạy CN: Toán giải tích, Giải tích số.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường ĐHSP - ĐHĐN
Điện thoại: 02363733291; Mobile: 
Email: nhthanh@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng  từ 2005 đến nay.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phân loại Topo và tính chất điểm bất động của một số lớp tập trong không gian metric tuyến tính. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thành. Thành viên: . Mã số: B2008-ĐN03-25. Năm: 2009. (Feb 28 2012 12:24AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Về tính ổn định Lyapunop của hệ phương trình vi phân tuyến tính và mở rộng với nhiễu nhỏ. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thành. Mã số: T2006-03-09. Năm: 2007. (Feb 28 2012 12:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The AR-property of some bounded convex sets in a class of non locally convex space containing Lp (0<p<1). Tác giả: Nguyễn Hoàng Thành
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Báo cáo đại hội toán học Việt Nam lần thứ 8
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 0. Trang: 109-110. Năm 2013.
(Oct 23 2013 10:12AM)
[2]Bài báo: MỘT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÂU HỎI CỦA BING . Tác giả: Nguyễn Hoàng Thành. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 35. Trang: 91-94. Năm 2009. (Feb 28 2012 1:12AM)
[3]Bài báo: The fixed point property of the product of Robert spaces. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thành. Tuyển tập các báo cáo tóm tắt - Đại hội toán học toàn quốc lần thứ 7- Qui Nhơn. Số: 0. Trang: 178-179. Năm 2008. (Feb 28 2012 12:59AM)
[4]Bài báo: TÍNH ỔN ĐỊNH MŨ CỦA HỆ BỊ NHIỄU CÓ CHẬM . Tác giả: Nguyễn Hoàng Thành
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 22. Trang: 49-53. Năm 2007.
(Feb 28 2012 12:52AM)
[5]Bài báo: ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG DỪNG CÓ CHẬM BETA-ỔN ĐỊNH MŨ. Tác giả: Nguyễn Hoàng Thành. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 17. Trang: 40-44. Năm 2006.
(Feb 28 2012 12:39AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The admissibility and the AR-property of some unbounded convex set in a class of non locally convex spaces containing lp (0<p<1). Authors: Nguyen Hoang Thanh
marriage affairs open i want an affair
. Vietnam Journal of Mathematics. No: 42. Pages: 191-203. Year 2014. (Oct 23 2013 10:22AM)
[2]Article: THE FIXED POINT PROPERTY OF THE CARTESIAN PRODUCT OF ROBERTS SPACES. Authors: Nguyen Hoang Thanh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Fixed point theory. No: 1 Vol 13. Pages: 267-272. Year 2012. (Mar 8 2012 8:37PM)
[3]Article: Some remarks on the AR-problem. Authors: Le Hoang Tri and Nguyen Hoang Thanh. Acta Mathematica Vietnamica. No: No 3. Vol 34. Pages: 389-400. Year 2009. (Feb 28 2012 1:19AM)
  
 Khen thưởng
[1] Hướng dấn đội tuyển Olympic Toán học đạt giải Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XI, năm 2007. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn