Nguyễn Hữu Lập Trường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 34303 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Lập Trường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/01/1985
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Dự Án Đào Tạo Kỹ Sư CLC Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 02363.730751; Mobile: 0935512679
Email: nhltruong@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng hệ truyền động bánh răng bằng phân tích tín hiệu dao động và âm thanh, sử dụng phương pháp WAVELET, WAVELET PACKET & HILBERT. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Cung. Thành viên: TS. Bùi Minh Hiển, KS. Nguyễn Hữu Lập Trường,. Mã số: Đ2012-02-24. Năm: 2012. (Apr 20 2013 11:18AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài thí nghiệm khí nén của hãng Labvolt điều khiển bằng PLC. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Lập Trường. Mã số: T2009-01CBT11. Năm: 2010. (Dec 10 2012 10:28PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2012- 2013. Năm: 2013.
[2] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Số: 180/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên ĐHĐN giai đoạn 2014-2016. Số: 17/QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2017.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
[5] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016-2018. Số: 166/NQ-KT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn