Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,020,520

 Sự giao thoa ngữ âm Việt – Pháp và thực trạng phát âm của người học tiếng Pháp tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
Nơi đăng: Ngữ Học Trẻ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2004;Từ->đến trang: 229-232;Năm: 2005
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn