Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,828,889

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương tiện ngôn ngữ thể hiện cảm xúc tích cực trong các tác phẩm văn học của Marc Levy. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 15 - 9/2018. Trang: 76-82. Năm 2018. (Feb 20 2019 8:36AM)
[2]Bài báo: Động cơ và chiến lược học tập tiếng Pháp ngoại ngữ 2 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia. Số: 7-2017. Trang: 279-282. Năm 2017. (Feb 22 2019 4:05PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Praat trong việc chỉnh âm tiếng Pháp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11. Trang: 11-16. Năm 2016. (Feb 26 2017 10:54AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa "coeur" (tim) trong tiếng Pháp và các chuyển dịch sang tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu, Võ Hồ Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Tú. Tạp thí KH&CN ĐHĐN. Số: 8 (57), Quyển 2. Trang: 109-113. Năm 2012. (Mar 31 2016 3:06PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp verbo-tonal trong việc chỉnh lỗi phát âm các nguyên âm tiếng Pháp. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12 (61) Quyển 3. Trang: 129-134. Năm 2012.
(Jan 21 2013 3:37PM)
[6]Bài báo: Một số vấn đề cơ bản của việc dạy và học tiếng Pháp hiện nay ở các trường phổ thông tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Huệ, Nguyễn Hữu Tâm Thu. Trường Đại học Ngoại Ngữ -Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 84-89. Năm 2007. (Feb 8 2012 3:40PM)
[7]Bài báo: Sự giao thoa ngữ âm Việt – Pháp và thực trạng phát âm của người học tiếng Pháp tại Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Ngữ Học Trẻ. Số: 2004. Trang: 229-232. Năm 2005. (Feb 8 2012 3:35PM)
[8]Bài báo: Sự giao thoa ngữ âm học Việt - Pháp. Thực trạng phát âm của sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 101 - 106. Năm 2004. (Jul 28 2012 7:36AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: La correction phonétique pour les étudiants de français langue étrangère à l'Université de Danang: une application du logiciel Praat. Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Revue de Didactique Japonaise. No: numéro spécial. Pages: 240 (1-9). Year 2018. (Jun 7 2019 9:07AM)
[2]Presentations: Interferences phonologiques : le cas des étudiants vietnamiens apprenant le francais comme deuxième langue étrangère. Authors: Nguyen Huu Tam Thu. Actes du séminaire régional. Pages: 73-75. Year 2013. (Feb 26 2017 11:08AM)
[3]Presentations: La formation au Département de Français de l'Université de Danang vue du marché de l'emploi. Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Actes du séminaire régional de recherche-action Thái Lan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 188-193. Year 2011.
(Apr 26 2012 9:34AM)
[4]Article: Activités parascolaires et apprentissage du français. Le cas des étudiants de langue française à l’Université de Danang. Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu, Lê Thị Ngọc Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Séminaire régional des Jeunes chercheurs, Pnom Penh
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: ???. Pages: ???. Year 2008.
(Apr 26 2012 10:29AM)
[5]Presentations: Utilisation de la langue maternelle dans la classe de français LV2 à Danang . Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Colloque pédagogique national « Innover en français ». Pages: 149-151. Year 2008. (Feb 8 2012 3:43PM)
[6]Presentations: L'apprentissage du français langue vivante 2 à Danang. Pourquoi et comment ? Pour une esquisse du profil des lycéens apprenant le français LV2 à Danang. Authors: Lê Viết Dũng, Nguyễn Hữu Tâm Thu, Văn Anh Đào, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Actes du Séminaire régional de recherche - action. Pages: 137-143. Year 2006. (Feb 8 2012 3:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn