Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,191,215

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết
Ngành: Ngoại ngữ
 2015 sinh viên cử nhân tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp Du lịch  Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Giáo học pháp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp  trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Văn học Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại ngữ
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Pháp
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ
[5]Kiểm tra đánh giá
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 sv Sư phạm tiếng Pháp
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH ĐN
[6]Ngữ dụng học
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 sv tiếng Pháp chuyên ngữ  trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH ĐN
[7]Tiếng Pháp tổng hợp
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 sv tiếng Pháp chuyên ngữ, sv các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 các trường thành viên ĐH ĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn