Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,808,342

  * Quá trình học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ :
2014 : Khoá đào tạo cán bộ giảng dạy Biên - Phiên dịch, từ 12/09/2014 đến 12/12/2014, tại Viện đào tạo Biên Phiên dịch Bruxelles, Vương Quốc Bỉ.
2012 : Khóa đào tạo "Thiết kế và quản lý một chương trình đào tạo trực tuyến", AUF - Đại học Đà Nẵng,  ngày 02/06/2012 - 06/06/2012, tại Đà Nẵng.
2010 : Khóa đào tạo "Thiết kế, phát triển và sử dụng một giáo trình trực tuyến", AUF - Đại học Đà Nẵng, ngày 15/11/2011 - 19/11/2011, tại Đà Nẵng.
2007 : Khóa đào tạo "Công nghệ thông tin và việc giảng dạy tiếng Pháp", từ 02/07/2007 - 29/07/2007, tại Trung tâm CAVILAM, Vichy, Công hòa Pháp.
1998 : Khoá Bồi dưỡng Ngôn ngữ và Văn minh Pháp, tại trường Đại học Sorbonne, Paris, Cộng hoà Pháp.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn