Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,918

 Khảo sát thực nghiệm việc lưu trữ năng lượng nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt được kết nối với bơm nhiệt dùng các nguồn lạnh khác nhau
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Man Pham, Cong Vinh Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Nhan Pham, Hoai Nguyen
Nơi đăng: The IRES – 55th International conferences on Economics and Social Sciences, Auckland, New Zealand; Số: 978-9386083-07-4;Từ->đến trang: 12-17;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn