Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,706

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[2]Lý thuyết ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[3]Chuyên đề động cơ
Ngành: Cơ khí động lực
 2009 Sinh viên cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[4]Truyền động thủy lực trên ô tô & máy công trình
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên lý động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[6]Kết cấu động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[7]Chẩn đoán Kỹ thuật động cơ & ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[8]Thủy lực, khí nén
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Học sinh Trung cấp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[9]Thủy khí & Máy thủy khí
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[10]Vẽ trên máy tính
Ngành: Cơ khí động lực
 2004 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn