Nguyễn Lê Châu Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,256

 
Mục này được 33578 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Châu Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/12/1978
Nơi sinh: Đồng Nai
Quê quán Thuận Lộc, TP Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Động Cơ nhiệt; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Kỹ Thuật Ô tô
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: C Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Tổ 38, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363894883; Mobile: 0989296540
Email: nguyenlechauthanh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 2001 đến nay: Giảng dạy tại khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghệ.


Học cao học khóa 2003-2006, tốt nghiệp thạc sỹ năm 2007.


Từ 2008 đến 4/2013: là Trưởng Bộ môn CNKT Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN


Từ 4/2013 đến nay: là Phó Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn CNKT Ô tô, Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Công nghệ chẩn đoán & sửa chữa ô tô. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Châu Thành. Mã số: T2019 – 06 - 149 . Năm: 2020. (Sep 17 2021 9:18PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế, chế tạo mô hình ô tô cỡ nhỏ sử dụng năng lượng điện và nhiên liệu xăng-ethanol. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lê Châu Thành. Mã số: Mã số T2018-06-96. Năm: 2019. (Oct 31 2019 3:10PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống truyền động ô tô cỡ nhỏ sử dụng động cơ xăng-Ethanol. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lê Châu Thành. Mã số: T2017-06-45. Năm: 2018. (Oct 31 2019 3:06PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp xăng – Ethanol cho động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Châu Thành. Mã số: T2016-06-06. Năm: 2016. (Mar 19 2017 5:45PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Châu Thành. Mã số: T2009-06-72. Năm: 2010. (May 19 2011 5:50PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, tổng hợp và biên tập tài liệu điện tử về các hệ thống ô tô. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Châu Thành. Thành viên: . Mã số: T2008-06-48. Năm: 2009. (May 19 2011 5:47PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp công nghệ ứng dụng hydrate biogas. Tác giả: Bui Van Ga, Truong Le Bich Tram, Pham Dinh Long, Nguyen Le Chau Thanh. The University of Danang-Journal of Science and Technology. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 1-5. Năm 2021. (Sep 17 2021 9:35PM)
[2]Bài báo: Role of alternative energy sources in decarbonization: A mini review. Tác giả: Thanh Phuong Nguyen, Tri Hieu Le, Xuan Thanh Dinh, C Thanh, N Le, XP Nguyen. J. Mech. Eng. Res. Dev. Số: 8. Trang: 8-18. Năm 2021. (Sep 17 2021 9:48PM)
[3]Bài báo: Tổng quan về ứng dụng năng lượng mặt trời cho hệ thống điều hòa không khí ô tô. Tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành, Hồ Trần Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học Công nghê, Đại học Thái Nguyên. Số: ISSN: 1858-2171, e-ISSN: 2615-9562. Trang: 30-36. Năm 2020. (Sep 17 2021 9:29PM)
[4]Bài báo: Purification of R-phycoerythrin from a marine macroalga Gracilaria gracilis by anion-exchange chromatography. Tác giả: Justine Dumay Huu Phuoc Trang Nguyen, Michèle Morançais, Paul Déléris, Joël Fleurence, Chau Thanh Nguyen-Le, Khanh Ha Vo. Journal of Applied Phycology SCI, Q1. Số: SCI, Q1. Trang: 40-47. Năm 2019. (Sep 17 2021 9:25PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có đốt nóng trung gian tác nhân sấy. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531 ; Vol. 17; No 1.2, 2019;. Trang: pp 49-52. Năm 2019. (Oct 31 2019 4:24PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán tháp giải nhiệt ứng dụng trong kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí. Tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành, NC Vinh, NLC Thành. Tạp chí Khoa học Công nghê, Đại học Thái Nguyên. Số: 13. Trang: 59-65. Năm 2018. (Jun 14 2019 9:11AM)
[7]Bài báo: Mô phỏng số dòng chảy rối qua tấm phẳng bằng OpenFOAM. Tác giả: Nguyễn Hoài, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 176-181. Năm 2017. (Mar 19 2017 5:34PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ khí xả động cơ. Tác giả: Nguyễn Hữu Huệ, Chu Mai Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí KH&CN, Bộ GD và ĐT, ĐHĐN. Số: 1 (18)/2007. Trang: 20-25. Năm 2017. (Oct 31 2019 4:26PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol cho động cơ đốt trong kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành; Phạm Minh Mận;Nguyễn Hoài. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 187-196. Năm 2017. (Mar 19 2017 5:22PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của khói lò hơi công nghiệp để gia nhiệt cho không khí và nước cấp. Tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 104-109. Năm 2017. (Mar 19 2017 5:40PM)
[11]Bài báo: Xây dựng chương trình tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác của động cơ đốt trong. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Phạm Minh Mận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 104-109. Năm 2012. (Mar 17 2014 10:18PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành chất ô nhiễm trong quá trình cháy của nhiên liệu cồn (ethanol). Tác giả: Trần Lực Sỹ, Nguyễn Lê Châu Thành, Glaude Pierre-Alexandre-Leclere Frédérique,. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 90-96. Năm 2012. (Mar 17 2014 10:21PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng nhiệt từ khí xả động cơ. Tác giả: Nguyễn Hữu Huệ, Chu Mai Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KH&CN, Bộ GD và ĐT, ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1 (18)/2007. Năm 2007.
(May 20 2011 11:30AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng cồn Ethanol cho xe máy Wave 110. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Trần Lực Sỹ, Phan Thanh Hải. Tập san KH & CN, ĐHĐN, Trường CĐCN. Số: 123. Trang: 01-06. Năm 2007. (May 20 2011 11:32AM)
[15]Bài báo: Đề xuất phương án kết cấu hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng cồn trên xe gắn máy. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Lê Châu Thành. Tuyển tập các bài báo khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ 20, phân ban Động cơ Đốt trong, ĐHBK Hà Nội
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2006.
(May 20 2011 11:28AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Studying of Drying of Beef Marinated in Spices by Combining between Heat Pump and Infracted Energy. Authors: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành, NC Vinh, NLC Thành. Tạp chi Khoa học Công nghệ Quốc tế www.ijrerd.com. No: Issue 05. Pages: PP. 08-14. Year 2019. (Jun 14 2019 9:04AM)
[2]Article: Using the Optimal Design for the Vehicle Dynamics to Achieve Maximum Tire’s Friction Force in Rear Axle. Authors: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh, NLC Thành, H Thắng, N Hoài, NC Vinh. Tạp chi Khoa học Công nghệ Quốc tế www.ijrerd.com International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137. No: 3. Pages: 01-06. Year 2019. (Jun 14 2019 9:08AM)
[3]Article: Dynamic Measurement for Detecting the Road of an Autonomous Vehicle Using, the Proximity Sensor. Authors: Hoàng Thắng, Nguyễn Hoài, Nguyễn Lê Châu Thành, Lê Xuân Khoa, Phùng Minh Tùng . Đăng trên LNICST có SJR đều được lập chỉ mục trong Elsevier/Scopus database. No: ISSN: 1867-8211, Volume 1, Issue 266. Pages: PP 171-179. Year 2018. (Oct 31 2019 4:17PM)
[4]Article: An experimental investigation into thermal energy storage of a coil-in-shell heat exchanger connected to a heat pump using different refrigerants. Authors: Minh Man Pham, Cong Vinh Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Nhan Pham, Hoai Nguyen. The IRES – 55th International conferences on Economics and Social Sciences, Auckland, New Zealand. No: 978-9386083-07-4. Pages: 12-17. Year 2016. (Jul 17 2016 8:25AM)
[5]Article: An experimental investigation into thermal energy storage of a coil-in-shell heat exchanger connected to a heat pump using different refrigerants. Authors: M. Man Pham, C. Vinh Nguyen, L.C. Thanh Nguyen, Hoai Nguyen. Proceedings of the IRES 35th International Conference, Auckland, New Zealand. No: ISBN: 978-93-86083-07-4. Pages: 12-17. Year 2016. (Jul 17 2016 8:44AM)
[6]Article: Noise pollution from vehicles in Da Nang city: Problems and Solutions. Authors: Phạm Minh Mận, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Hoài. Actes Du Séminaire "Politiques De Transport Face Au Changement Climatique. No: HN,24/02/2016. Pages: 112-120. Year 2016. (Jul 17 2016 8:47AM)
[7]Article: Numerical Simulation of Supersonic Flow and Shockwave Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Minh Man Pham, Le Chau Thanh Nguyen. 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, Basha Research Corporation. No: ISBN:978-81-930222-2-1. Pages: xxx -xxx. Year 2016. (Jul 17 2016 8:54AM)
[8]Article: Improve Static Performance Identification of Inductive Proximity Sensor for a Mobile Robot. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen. MATEC Web of Conference, Open Access. No: 05005, ISSN: 2261-236X. Pages: 1-4. Year 2016. (Jul 17 2016 8:57AM)
[9]Article: Computation and Testing the Potential Flow Surrounded Cylinderical by Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Man Pham. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: No: Vol.01, Issue 06, ISSN: 2455-7137. Pages: 01-06. Year 2016. (Mar 19 2017 5:54PM)
[10]Article: Comparison of Static Performance of Inductive Proximity Sensors for a Mobile Robot. Authors: Nguyen Hoai, Tsing-Tshih Tsung, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Man. Hội Nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc (Nhà Xuất Bản Đà Nẵng). No: 978-604-84-1272-2. Pages: 344-352. Year 2015. (Jul 17 2016 8:22AM)
[11]Article: An Investigation Into Potential Application of Liquid-metal batteries to Hybrid Electric Vehicles. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Nhan. International Conference: “DÉVELOPPMENT DURABLE DES TRANSPORTS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉMISSION DE CO2 DU MOYEN DE TRANSPORT. No: ISBN. Pages: 12-17. Year 2014. (Jul 17 2016 8:39AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 17 2021 9:58PM)(Mar 17 2014 10:26PM)(May 20 2011 12:03PM)(May 20 2011 11:54AM)(May 20 2011 12:05PM)
[1]Ứng dụng phần mềm 3D cad solidworks mô phỏng các chi tiết động cơ ô tô.  Chủ biên: Phùng Minh Tùng. Đồng tác giả: Phùng Minh Tùng, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành, Tống Duy Quốc, Nguyễn Xuân Bảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2020.
[2]Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2011 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Năm 2011.
[3]Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. Năm 2010.
[4]Lý thuyết thực hành vẽ thiết kế trên máy tính Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả: Trần Lực Sỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nãng. Năm 2008.
[5]Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô Chủ biên: Trần Thanh Hải Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành. Nơi XB: http://ebook.edu.net.vn /?page=1.21&view =186. Năm 2006.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3173/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành Phố Đà Nẵng. Số: 9743/QĐ-UBND. Năm: 2011.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[6] Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 327/QĐ-CĐN. Năm: 2017.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[10] Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu. Số: 4218/QĐ-UBND. Năm: 2020.
[11] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Đại học Đà Nẵng. Số: 116-QĐ/ĐU. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[2]Lý thuyết ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[3]Chuyên đề động cơ
Ngành: Cơ khí động lực
 2009 Sinh viên cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[4]Truyền động thủy lực trên ô tô & máy công trình
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên lý động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[6]Kết cấu động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[7]Chẩn đoán Kỹ thuật động cơ & ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[8]Thủy lực, khí nén
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Học sinh Trung cấp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[9]Thủy khí & Máy thủy khí
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
[10]Vẽ trên máy tính
Ngành: Cơ khí động lực
 2004 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghê, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn