Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,626

 Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol cho động cơ đốt trong kéo máy phát điện cỡ nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành; Phạm Minh Mận;Nguyễn Hoài
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam; Số: 02;Từ->đến trang: 187-196;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong đang được quan tâm bởi các nhà khoa học trên thế giới, vì nhiên liệu này có khả năng tái sinh, giảm ô nhiễm môi trường đồng thời giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu truyền thống. Dựa vào đặc điểm của ethanol, chúng tôi đã tính toán các thông số nhiệt động của động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol [2]. Sau khi tìm hiểu đặc điểm kết cấu của động cơ đốt trong kéo máy phát điện cỡ nhỏ dùng xăng, chúng tôi đã nghiên cứu cải tạo hệ thống nhiên liệu để sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng, động cơ sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol hoạt động được với tỉ lệ ethanol trong hỗn hợp từ 0% ÷54%, đảm bảo công suất để kéo tải tương ứng như dùng xăng.
ABSTRACT
Using gasoline-ethanol mixture as a fuel for internal combustion engines has attracted international attention because this mixture is renewable, the reduction of environmental pollution and reliance on fossil fuels.Based on the characteristics of ethanol, the thermodynamic parameters of the internal combustion engine using gasoline fuel-ethanol mixture have been calculated. After analyzing the structural characteristics of the original gasolinesystem, fuel system will be regenerated by using gasoline-ethanol mixture in internal combustion engines to operate small-sized generators. The testing resultsshowthat the engine using gasoline-ethanol mixture workswell with the proportion of ethanol ranging from 0% to 54%, and can ensure a level of generation capacity similar to what can be achieved when gasoline is solely used.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn