Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, tổng hợp và biên tập tài liệu điện tử về các hệ thống ô tô.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lê Châu Thành; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2008-06-48 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghệ; Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có liên quan; Các đơn vị thực hiện thiết kế cải tạo ô tô.

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn