Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,468

 Xây dựng chương tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lê Châu Thành
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2009-06-72 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô – Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghệ; Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có liên quan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn