Nguyễn Ngọc Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,600

 
Mục này được 7507 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1970
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kiến trúc dân dụng.
Lĩnh vực NC: Tổ chức không gian các đô thị ven biển. Các không gian công cộng trong đô thị
Ngoại ngữ: N/A/P
Địa chỉ liên hệ: 162- 164 đường Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113-842740; Mobile: 0905090333
Email: binhkts@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Viện Thiết kế Quy hoạch Xây dựng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (1994 – 1996). Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1997 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng các khối đa diện đều và bán đều trong thiết kế kiến trúc, Mã số : T2007-02-34. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Bình. Thành viên: Lê Minh Sơn. Mã số: Mã số : T2007-02-34. Năm: 2008. (Feb 15 2012 10:11AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tổ chức không gian sinh hoạt thể thao và giải trí trong khu ở sinh viên tại thành phố Đà Nẵng, Mã số T05-15-94;. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Bình. Mã số: Mã số T05-15-94;. Năm: 2006. (Feb 15 2012 10:06AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: - Giải pháp kiến trúc cho nhà dân tự xây trong khu qui hoạch mới vùng bão lụt, Mã số T02-15-39;. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Bình. Thành viên: . Mã số: Mã số T02-15-39;. Năm: 2002. (Feb 15 2012 10:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn