Nguyễn Ngọc Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,220

 
Mục này được 26143 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1970
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kiến trúc dân dụng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A/P
Địa chỉ liên hệ: 162- 164 đường Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363-842740; Mobile: 0905090333
Email: binhkts@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Viện Thiết kế Quy hoạch Xây dựng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (1994 – 1996). Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1997 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng các khối đa diện đều và bán đều trong thiết kế kiến trúc, Mã số : T2007-02-34. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Bình. Thành viên: Lê Minh Sơn. Mã số: Mã số : T2007-02-34. Năm: 2008. (Feb 15 2012 10:11AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tổ chức không gian sinh hoạt thể thao và giải trí trong khu ở sinh viên tại thành phố Đà Nẵng, Mã số T05-15-94;. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Bình. Mã số: Mã số T05-15-94;. Năm: 2006. (Feb 15 2012 10:06AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: - Giải pháp kiến trúc cho nhà dân tự xây trong khu qui hoạch mới vùng bão lụt, Mã số T02-15-39;. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Bình. Thành viên: . Mã số: Mã số T02-15-39;. Năm: 2002. (Feb 15 2012 10:00AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 23 2017 7:41AM)
[1]KIẾN TRÚC NHÀ DÂN DỤNG Chủ biên: NGUYỄN NGỌC BÌNH. Đồng tác giả: TÔ VĂN HÙNG. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở tạo hình
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2004 Sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Cấu tạo Kiến trúc Dân dụng
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2003 Sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa
[3]Lý thuyết kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2002 Sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa  Trường Đại học Bách Khoa
[4]Đồ án Kiến trúc Dân Dụng, Công nghiệp và Qui hoạch (bao gồm tất cả các đồ án)
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2001 Sinh viên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa
[5]Kiến trúc Dân dụng
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 1998 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa và các Trung tâm liên kết đào tạo với Trường Đại học Bách Khoa
  
 Thông tin khác
  Hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Đề tài :" Nhà ở Xã hội"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn