Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng Bảng tiêu chí đánh giá độ mạch lạc cho kĩ năng viết bài văn tranh luận của sinh viên khoa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*; Đoàn Ngọc Thảo Chi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 73;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Viết văn tranh luận đóng vai trò quan trọng trong quá trình nắm vững kĩ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Vai trò này càng được khẳng định khi hiện nay, sinh viên cần và phải được đánh giá kĩ năng viết theo các hệ thống khảo thí năng lực tiếng Anh chuẩn quốc tế như IELTS, TOEFL hay Khung chuẩn châu Âu để có cơ hội làm việc và học tập tốt. Trong các hệ thống đó, đề bài yêu cầu thể hiện kĩ năng viết văn tranh luận thường là lựa chọn phổ biến nhất. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều sinh viên, trong đó có sinh viên khoa Anh trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng vẫn chưa nắm vững kĩ năng viết này. Vấn đề nổi bật là độ liên kết lô-gic giữa câu từ, ý tưởng, hay còn gọi là độ mạch lạc, tương đối yếu, dẫn đến bài viết tranh luận chưa thể hiện kết cấu lập luận vững chắc để truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả. Như vậy cải thiện độ mạch lạc trong kĩ năng viết của sinh viên khoa Anh là cấp thiết.
ABSTRACT
Argumentative writing is of great importance for students to master the writing skill.This is especially important for those of English major. These days, students are expected to have their English writing ability evaluated based on the writing test format of international standardised testing systems such as IELTS, TOEFL iBT, CEFR English etc. for better academic and employment opportunities. For such testing systems, argumentative essay questions have occurred with high frequency, which implies increased recognition of test-takers for argumentative writing skills. However, many students, including those of English Department of Danang University of Foreign Language Studies, have yet to actually grasp this writing skill. Students have difficulty expressing logical relationships between ideas, sentences,or paragraphs. As a result, their argumentative essays lack cogent arguments in order to effectively convey their ideas. Therefore, improving coherence in students’ writing skill is pressing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn