Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lexicology (Từ vựng học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Học viên Bằng hai (hệ Vừa học vừa làm)  Khoa tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
[2]Research Methods (PP NCKH)
Ngành: Khoa học XHNV
 2018   
[3]College Study Skills (PP học Đại học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên Chính quy; Bằng hai  Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Morphology (Hình thái học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Bằng hai (hệ Vừa học vừa làm)  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Phonetics and Phonology (Ngữ âm)
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chính quy Học viên Bằng hai (Hệ Vừa học vừa làm)  Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
[6]Advanced Grammar (Ngữ pháp Nâng cao) [Morpho & Syntax]
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên chính quy. Học viên Bằng hai.  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
[7]Intensive preparation course for English placement test for postgraduate degrees (Ôn tập tiếng Anh đầu vào Cao học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Thí sinh thi tuyển đầu vào Cao học các chuyên ngành khác Ngoại ngữ  Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
[8]English skills (speaking, listening, reading, writing)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên chính quy, năm 1-2 Học viên Bằng hai  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ & Trường Đại học Bách Khoa , Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Trường Đại học Bách KHoa, ĐH Đà Nẵng
[9]English Grammar (Ngữ pháp Cơ bản)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên chính quy năm 1-2 Sinh viên Bằng hai hệ VHVL, khoa tiếng Anh.  Khoa tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẫng. Các lớp bằng hai ngoại tỉnh.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn