Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,737,481

 Local Development through Cooperative and Social Enterprise Model, Vol.6 Special Issue, Sungkonghoe Business Review (ISSN 2005-7601).
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ biên: Jang Seungkwon and Nguyễn Phúc Nguyên; Đồng tác giả: 
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi xuất bản: Songkonghoe University, South Korea; Mã số: Vol.6 Special Issue ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 100; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn