Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,920

 Mô hình hóa quá trình cháy động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-không khí hòa trộn trước
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Trung
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Huỳnh Bá Vang
Số: T2011-02-06 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thành lập mô hình toán học từ định luật nhiệt động 1 áp dụng cho động cơ có buồng cháy gián tiếp để tính nhiệt độ buồng cháy chính từ tín hiệu áp suất buồng cháy phụ
Khoa Cơ khí Giao thông, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn