Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenquangtrung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,924

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu tính toán động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Đại học  Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Nhiên liệu và dầu mỡ
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn