Nguyễn Quốc Định
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,407

 
Mục này được 22944 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quốc Định
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/09/1973
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Công nghệ châu Á (AIT) – Thái Lan.
Dạy CN: Điều khiển nâng cao, Kỹ thuật Vi xử lý, Vi điều khiển, Trang bị điện, …
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng A201, khu A, Trường ĐH Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, T.P Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thời gian


Nơi công tác


Công việc đảm nhiệm


9/1996–9/2000


Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng


Giảng viên khoa Điện


9/2000–9/2001


Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan


Nghiên cứu sinh Thạc sỹ


9/2001- 9/2002


Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng


Giảng viên khoa Điện


9/2002–12/2007


Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan


Nghiên cứu sinh Tiến sỹ


1/2008- nay


Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng


Giảng viên khoa Điện kiêm Trợ lý Chương trình tiên tiến – Hệ thống nhúng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và ứng dụng cảm biến mềm (soft sensors) trong thiết bị quá trình hóa học. Chủ nhiệm: Nguyễn Quốc Định. Mã số: T2016-02-17. Năm: 2016. (Jun 11 2017 4:11PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa và điều khiển quá trình phi tuyến MIMO sử dụng hệ nơron mờ. Chủ nhiệm: T.S Nguyen Quoc Dinh. Thành viên: Th.S Le Dinh Hieu. Mã số: T2011-02-16. Năm: 2011. (May 17 2011 5:05PM)
[3] Đề tài Khác: Hot/cold Bangkok Glass project. Chủ nhiệm: GS.TS Erik L.J. Bohez (AIT). Thành viên: + TS. Nguyen Quoc Dinh (Research Associate) + ThS. Pham van Hai. Mã số: SV07A1. Năm: 2008. (May 17 2011 5:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HÓA HỌC PHI TUYẾN MISO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH MPC . Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Định*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 36. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[2]Bài báo: Mô hình hóa tháp chưng cất 2 thành phần 3 tầng cho công nghệ dầu khí. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 1(110). Trang: 21-24. Năm 2017. (Jun 11 2017 4:16PM)
[3]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA THÁP CHƯNG CẤT 2 THÀNH PHẦN 3 TẦNG CHO CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ. Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Định*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 25. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: Điều khiển quá trình MIMO sử dụng mạng nơron thích nghi với thuật toán MFA làm mô hình tham chiếu. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐH Huế. Số: 18. Trang: 20 - 27. Năm 2011. (Sep 30 2015 10:27AM)
[5]Tham luận: Điều khiển quá trình MIMO sử dụng mạng nơ ron thích nghi với thuật toán MFA làm mô hình tham chiếu. Tác giả: Nguyễn Quốc Định, Đoàn Quang Vinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc (VCCA 2011). Trang: 731-735. Năm 2011. (Sep 30 2015 9:54AM)
[6]Bài báo: Control MIMO continous stired tank reactor (CSTR) using the adaptive neural-fuzzy system. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh, Le Dinh Hieu. Journal of Science and Technology of University of Da nang. Số: 5(46). Trang: 9 - 14. Năm 2011. (Sep 30 2015 10:24AM)
[7]Tham luận: Điều khiển nhiệt độ lò điện trở sử dụng thuật toán mờ - nơron. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh, Huynh Gia Son
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. The 1st Vietnam conference on Control and Automation (VCCA 2011), November 2011, Ha noi, Vietnam. Trang: 617 - 623. Năm 2011. (Sep 30 2015 10:04AM)
[8]Bài báo: Studying and using neural-fuzzy system to control the liquid level for the water couple tank. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh and Phan Xuan Le. Journal of Science and Technology of University of Da nang, p.43 – 49, No.04(39), 2010. Năm 2010. (May 17 2011 5:30PM)
[9]Bài báo: Identifying the MIMO nonlinear process Using the adaptive Neural Fuzzy system. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh. Journal of Science and Technology of University of Da nang, p.50 – 60, No.04(39), 2010
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Năm 2010.
(May 17 2011 5:28PM)
[10]Bài báo: Developing an Online Monitoring and Communication System for Glass Bottle Production line. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh and Doan Quang Vinh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. The 4th Vietnam conference on Mechatronics (VCM 2008),p.483-491, October 2008, Da nang, Vietnam. Năm 2008. (May 17 2011 5:24PM)
[11]Bài báo: Application of totally Integrated Automation technology for Performance of Roller Kiln in Danang Cosevco Ceramictile by Using PCS7 and WinCC software. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Science and Technology of University of Da nang, p.9 – 15, No.09, April 2002. Năm 2002. (May 17 2011 5:26PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Neuro-Fuzzy MIMO Nonlinear Control for Ceramic Roller Kiln. Authors: Nguyen Quoc Dinh, Nitin V.Afzulpurkar. Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of the Federation of European Simulation Societies – EUROSIM, Vol.15, p.1239-1258, 2007 (Elsevier Publisher). No: 15. Pages: 1239 - 1258. Year 2007. (May 17 2011 5:12PM)
[2]Article: . Authors: Nguyen Quoc Dinh, Nitin V.Afzulpurkar. Final program and abstracts of the Forth Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, p.26, May, 2005, Bangkok, Thailand
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Year 2005.
(May 17 2011 5:21PM)
[3]Presentations: Modelling the MIMO nonlinear temperature system in Ceramic Roller Kiln using Neural Networks and Neuro-Fuzzy system. Authors: Nguyen Quoc Dinh, Nitin V.Afzulpurkar. Final program and abstracts of the Forth Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, p.26, May, 2005, Bangkok, Thailand
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: 26. Year 2005.
(Sep 30 2015 10:01AM)
[4]Presentations: Application of Totally Integrated Automation Technology for a Ceramic Tile Factory in Vietnam. Authors: Nitin V.Afzulpurkar, Nguyen Quoc Dinh, Doan Quang Vinh. The Asian Conference on Industrial Automation and Robotics - Bangkok, Thailand
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 142-145. Year 2003.
(Sep 30 2015 9:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn