Nguyễn Thị Đông Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,821,269

 
Mục này được 4593 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Đông Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/10/1986
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học môi trường; Tại: Viện Công nghệ Kyushu
Dạy CN: Vi sinh, Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: dongphuong@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn Streptomyces có khả năng phân giải keratin. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: GSGES.KU.2014-2015. Năm: 2015. (Dec 24 2015 11:37PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa dừa lên men bởi chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Mã số: T2014-02-98. Năm: 2014. (Dec 24 2015 11:33PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme protease trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Mã số: T2012-02-CBT61. Năm: 2012. (Dec 24 2015 11:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: AiiM Lactonase Strongly Reduces Quorum Sensing Controlled Virulence Factors in Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Burned Patients. Tác giả: Dánae Díaz-Ramírez and Rodolfo García-Contreras Luis Esaú López-Jácome, Georgina Garza-Ramos, Melissa Hernández-Durán, Rafael Franco-Cendejas, Daniel Loarca, Daniel Romero-Martínez, Phuong Thi Dong Nguyen, Toshinari Maeda, Bertha González-Pedrajo, Miguel Díaz-Guerrero, Jorge Luis Sánchez-Reyes. Frontiers in Microbiology. Số: 10. Trang: 26-57. Năm 2019. (Jun 9 2021 10:25PM)
[2]Bài báo: Antimicrobial activities of the extracts from bark of ironwood (Mesua ferrea) and their role in production of traditional sugar palm wine. Tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Đặng Minh Nhật. Journal of Food and Nutrition Sciences. Số: Vol 8 (1-2). Trang: 65-69. Năm 2015. (Dec 24 2015 11:47PM)
[3]Bài báo: Nhân giống invitro cây khoai mỡ (Dioscorea alata Linn.). Tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Dương Thị Kiều, Trương Thị Bích Phượng. Tạp chí Công nghệ Sinh học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 8, số 3B. Trang: 1255 - 1261. Năm 2010.
(Dec 24 2015 11:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Quorum sensing between Gram-negative bacteria responsible for methane production in a complex waste sewage sludge consortium. Authors: Nguyen, P. D. T., Mustapha, N. A., Kadokami, K., Garcia-Contreras, R., Wood, T. K., & Maeda, T.. Applied microbiology and biotechnology. No: 103(3). Pages: 1485-1495. Year 2019. (Oct 11 2019 3:45PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học đại cương
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2019 Sinh viên  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]vi sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn