Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,906,659

  Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng kim loại đồng trong rau muống ở một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 5 (40);Từ->đến trang: 105-111;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ô nhiễm do kim loại nặng tích tụ trong rau xanh gây ra hiện đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi nhiễm kim loại nặng là rất nghiêm trọng. Rau xanh được trồng trên các vùng đất ô nhiễm hoặc được tưới bằng nước thải chứa nhiều kim loại nặng là một trong những nguyên nhân làm tích tụ kim loại nặng trong các loại rau xanh. Việc xác định kim loại nặng có trong các loại rau xanh thực phẩm là cấp thiết. Trong các phương pháp phân tích kim loại nặng, phương pháp phân tích cực phổ là một phương pháp phân tích hiệu quả, tin cậy. Trong bài báo này, quy trình phân tích hàm lượng Cu trong rau muống được trồng ở một vài khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng được đề xuất. Để đánh giá quy trình, độ phát hiện, độ lặp của phương pháp phân tích được tính toán. Hàm lượng kim loại đồng trong các mẫu rau muống phân tích được vẫn nằm trong giới hạn an toàn.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
Much attention has been paid to the heavy metal pollution in vegetables. This can have serious impacts on human health. The vegetables planted on polluted soil or sprayed with wastewater can absorb heavy metals and retain them for along time. There are many methods used in the analysis of metals. Of these, the polarographic analysis is noted as a useful method to determine metals at the ppm-concentration. In this research, an analytical procedure was proposed to determine the copper concentration in vegetables planted in Hoa Khanh Ward, Danang city. The accuracy and recovery of this analytical method were shown in this presentation. Results show that the concentration of copper is still at a safety level.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn