Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 sinh viên ngành Pt-MT, Cử nhân địa lý
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường ĐHSP
[2]Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu phân tích
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2009 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[3]Xử lý nước thải
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2009 Sinh viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[4]Ô nhiễm MT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên  ĐHSP
[5]Hóa Phân tích (PTĐL, PTĐT)
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2006 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn