Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,358

 Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm azo bằng phương pháp điện hoá-fenton kết hợp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hường
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 3(52);Từ->đến trang: 70-75;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xử lý nước thải chứa chất màu hữu cơ hiện vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nước thải của công nghệ dệt nhuộm thường chứa nhiều loại thuốc nhuộm do dư thừa trong quá trình nhuộm. Thuốc nhuộm azo được sử dụng khả phổ biến nên thường có mặt trong dòng thải. Trong nghiên cứu này, phương pháp đông tụ điện hóa và oxi hóa bằng hợp chất Fenton được kết hợp đồng thời để xử lý nước thải chứa thuốc nhuộm azo. Quá trình xử lý được thực hiện trong bình điện phân với điện cực anod Fe và cathode là thép không gỉ. Dung dịch điện phân được chuẩn bị từ thuốc nhuộm azo, pH được điều chỉnh bằng acid H2SO4 đạt giá trị bằng 3 trước khi xử lý. Kết quả cho thấy phương pháp kết hợp này có thể giảm hàm lượng COD đến 90%, giảm độ màu 85% và kim loại Zn được tách loại với hiệu suất khoảng 40%. Điều kiện xử lý tối ưu: thời gian xử lý 45 phút, lượng H2O2 sử dụng là 1500 mg/l, mật độ dòng là 1A/dm2.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The treatment of textile wastewater is paid much more attention of scientists. Due to using extra amounts, dyes are often present in the effluent. Azo dye is very common in textile processing. In this research, Electro-Fenton method was used to treat azo dye wastewater. The treatment process was carried out in a cell containing Fe anode and stainless steel cathode. The electrolyte was prepared from azo dye. H2SO4 acid was used to adjust pH of electrolyte to 3. The results showed that COD, color and Zn2+ concentration of wastewater could be reduced as much as 90%, 85% and 40%, respectively. The optimum parameters could be obtained: treatment time: 45 minutes; H2O2 amount 1500 mg/l and current density1A/dm2. Key words: Electro-Fenton, azo dye, Fenton agent, textile wastewater, coagulation.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn