Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,457,298

 Nghiên cứu phương pháp kéo dài thời hạn bảo quản rau quả bằng màng chitosan
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYEN, Thi Xuan Lam; NGUYEN, Thi Minh Xuan; Duc Long DANG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 12(61);Từ->đến trang: 73-79;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn