Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,186

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học phát triển
Ngành: Sinh học
 2022   
[2]Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa
[3]Phân tích và xử lý dữ liệu trong Công nghệ sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Cao học  Trường Đại học Bách khoa
[4]Nấm và vi nấm
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Sinh học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Sinh hóa miễn dịch
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[6]Công nghệ enzyme
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[7]Công nghệ dược phẩm
Ngành: Sinh học
 2009 Sinh viên năm cuối  Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn