Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,453,451

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất 2- aminothiazole. Tác giả: Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Minh Xuân, Phan Thị Kim Phượng. - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 20(5). Trang: 97-101. Năm 2022. (Jun 22 2022 5:08PM)
[2]Bài báo: DFT study of CO2 activation on precious metal single atom anchored graphene. Tác giả: Ho Viet Thang, Thong Le Minh Pham, Duong The Hy, Phan The Anh, Nguyen Thi Minh Xuan, Mai Van Bay, Tran Duc Manh. Journal of Chemistry and Application. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 3-8. Năm 2022. (May 15 2022 1:20PM)
[3]Bài báo: Khảo sát điều kiện phân tích một số kháng sinh tetracyclines trên hệ thống UPLC/MS-MS. Tác giả: Lê Thị Hạnh Trang, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân*. Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 137-142. Năm 2022. (May 15 2022 1:23PM)
[4]Bài báo: Using Biosurfactants from Plants to Treat Chicken Feathers into a Green Oil Absorbent Material. Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan* , Nguyen Hoang Trung Hieu, Ta Ngoc Ly. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội - chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Số: 38 (2). Trang: 63-69. Năm 2022. (Dec 7 2022 11:04AM)
[5]Bài báo: PHÂN LẬP CÁC CHỦNG PROBIOTICS CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy , Nguyễn Thị Minh Xuân. - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 19 (4.2). Trang: 58-63. Năm 2021. (Jun 28 2021 12:12AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu phân lập nấm Trichoderma và khảo sát khả năng sinh enzym, ứng dụng trong xử lý bã thải nấm. Tác giả: Phạm thị Thị Kim Thảo*; ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân; TS. Đặng Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 131. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp polymersomes được gắn hạt nano sắt từ-Ứng dụng trong vận chuyển thuốc có hướng đích và hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) . Tác giả: Viet Thang Ho, Nguyen Thi Minh Xuan, Wen Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 100-104. Năm 2012. (Dec 15 2012 5:20PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp kéo dài thời hạn bảo quản rau quả bằng màng chitosan. Tác giả: NGUYEN, Thi Xuan Lam; NGUYEN, Thi Minh Xuan; Duc Long DANG . Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 73-79. Năm 2012. (Dec 15 2012 5:23PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp đo đạc nồng độ các đại phân tử sinh học nhờ tín hiệu từ. Tác giả: Cao Xuan Huu, Pham Van Tuan, Dang Duc Long, Nguyen Thi Minh Xuan, Pham Thi Kim Thao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 40-46. Năm 2012. (Dec 15 2012 5:26PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu biểu hiện và tinh chế protein lai PBL-2. Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan, Nguyen Thi Thao, Phan Van Chi. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Hóa. Số: 3. Trang: 15-20. Năm 2008. (Dec 15 2012 5:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ONE-POT SYNTHESIS OF N-SUBSTITUTED 2-AMINOTHIAZOLE DERIVATIVES AND IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITY. Authors: Nga Hang Thi Phan, Van Hieu Mai, Xuan Minh Thi Nguyen. Heterocycles. No: 104 (12). Pages: online. Year 2022. (Dec 7 2022 11:09AM)
[2]Article: Epithelial-Mesenchymal Transition Promotes the Differentiation Potential of Xenopus tropicalis Immature Sertoli Cells. Authors: Thi Minh Xuan Nguyen; Marketa Vegrichtova; Tereza Tlapakova; Magdalena Krulova; Vladimir Krylov. Stem Cells International. No: 2019. Pages: 2019. Year 2019. (Jun 17 2019 4:33PM)
[3]Article: The interconnection between cytokeratin and cell membrane-bound β-catenin in Sertoli cells derived from juvenile Xenopus tropicalis testes. Authors: Thi Minh Xuan Nguyen,1,2 Marketa Vegrichtova,1 Tereza Tlapakova,1 Magdalena Krulova,1 and Vladimir Krylov1,*. Biology Open Journal. No: 8. Pages: 1-12. Year 2019. (Feb 6 2020 9:53AM)
[4]Article: Identification and characterization of Xenopus tropicalis common progenitors of Sertoli and peritubular myoid cell lineages. Authors: Tereza Tlapakova; Thi Minh Xuan Nguyen; Marketa Vegrichtova; Monika Sidova; Karolina Strnadova; Monika Blahova; Vladimir Krylov. Journal of Biology Open. No: 5. Pages: 1275-1282. Year 2016. (Jun 17 2019 4:29PM)
[5]Presentations: Harvesting Spirulina – Green super food for life by ultrasound. Authors: NGUYEN, Thi Thu Thao, NGUYEN, Thi Minh Xuan, DANG, Duc Long. Proceeding of Vietnam- France Conference on Chemistry and Material for Sustainable Development (Chimie et Matériaux pour un Environment Durable – CMED2013), Danang University of Technology, 06/2013. Pages: 90-96. Year 2013. (Jun 21 2013 10:55PM)
[6]Presentations: Biopolymer Film from Chitosan for Shelf-life Extension of Fruits. Authors: Nguyen Thi Minh Xuan. Proceeding of International conference on Biosciences and Bioelectronics, Danang University of Technology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 74-78. Year 2012.
(Dec 15 2012 5:31PM)
[7]Presentations: Studying tau isoforms in rat hippocampal neurons. Authors: Nguyen Thi Minh Xuan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of NTHU-Osaka Symposium, Osaka, Japan. Pages: 10-11. Year 2011. (Dec 15 2012 5:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn