Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,453,406

 Nghiên cứu biểu hiện và tinh chế protein lai PBL-2
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan, Nguyen Thi Thao, Phan Van Chi
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Hóa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 3;Từ->đến trang: 15-20;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn