Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,259

 Harvesting Spirulina – Green super food for life by ultrasound
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYEN, Thi Thu Thao, NGUYEN, Thi Minh Xuan, DANG, Duc Long
Nơi đăng: Proceeding of Vietnam- France Conference on Chemistry and Material for Sustainable Development (Chimie et Matériaux pour un Environment Durable – CMED2013), Danang University of Technology, 06/2013; Số: 1;Từ->đến trang: 90-96;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn