Nguyễn Thị Thanh Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,502

 
Mục này được 33948 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/05/1987
Nơi sinh: Hà Mòn - Đắk Hà - Kon Tum
Quê quán Thạch Châu - Lộc Hà - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Đại học khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Đại học khoa học Huế
Dạy CN: Triết học; Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: lịch sử triết học, triết học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 037 320 6886
Email: ntthien@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 2 năm 2012 đến nay: giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh HiềnNguyễn Thị Ngân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 02 (111)/2017. Trang: 157 - 161. Năm 2017. (Feb 21 2017 10:04AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Khoa học chính trị
 2012 Sinh viên  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p1
Ngành: Triết học
 2011 Sinh viên tất cả các ngành  Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn