Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thử nghiệm tính năng đi biển của tàu cao tốc không người lái ở tốc độ thấp và các hướng sóng khác nhau
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: MyungJun Jeon, DongHyun Lee, Nguyen Van Minh, Nguyen Tien Thua, Hyeon Kyu Yoon,
Hyeong-Dong Kim and Dong-Hoon Kim
Nơi đăng: Proceedings of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea; Số: 2016;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn