Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] 학생 우수논문발표상 (Student Excellent Paper Presentation Award)

 Kỹ thuật

 2020

 

 시단볍인 한국해양공학회 (Korean Society of Ocean Engineers)

[2] 장려상(Encouragement Award)

 Kỹ thuật

 2019

 

 수조시험연구회, 한국

[3] Best paper award

 Kỹ thuật

 2018

 

 Ho Chi Minh City University of Transport, 4th Conference on Science and Technology

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn