Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giải Ba môn Vật lý cấp thành phố. Năm: 2007.
[2] Giải Nhì Olymic Cơ lí thuyết. Năm: 2009.
[3] 우수상. Số: 2015-10-29. Năm: 2015.
[4] 상장 (총장상). Số: 14013. Năm: 2018.
[5] BK21 플러스 사업단 장상. Số: 제17-2. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn