Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An Experimental Analysis of the Impact of Green Water on Offshore Platforms with Green Water Protectors of Various Shapes
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: DongHuyn Lee, MyungJun Jeon, Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE), Rhodes, Greece; Số: ISSN 1098-6189;Từ->đến trang: 619-627;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Green water impact occurs frequently on offshore platform due to waves with a height greater relative to the freeboard of the structure. This phenomenon exert a large impact load in a considerable impact on the deck. In this paper, offshore platform models with green water protectors of various shapes were fixed to the center of a 3D wave tank to measure the impact pressure at various points. The impact pressure differed according to the protector shape. Also, waves creeping up the protectors were observed. The protector shape that exerted the lowest pressure impact on the deck will be useful in design of offshore platform and deck equipment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn