Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Numerical seakeeping analysis of container ship in regular waves in various wave directions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Minh Nguyen, Thi Loan Mai, Thi Thanh Diep Nguyen, Youngho Park, Bon Guk Koo, Hyun Su Ryu and Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: Proceeding of The Energy and Technology Solutions in Transport (E&T Solution 2018), Ho Chi Minh, Viet Nam; Số: 2018;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn