Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,343

 Energy Efficient Resource Allocation for Virtual Services Based on Heterogeneous Shared Hosting Platforms in Cloud Computing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Nhut Pham, Van Son Le, Ha Huy Cuong Nguyen
Nơi đăng: The Journal of Institute of Information and Communication Technologies of Bulgarian Academy of Sciences; Số: 17,3;Từ->đến trang: 47-58;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper is an extended and updated version, presented at the INDIA 2017 conference. Optimal resource provisioning for virtual services in the Cloud computing is one of the concerns nowadays. For cloud computing service providers, reducing the number of physical machines providing resources for virtual services in cloud computing is one of the efficient ways to reduce the amount of energy consumption, which in turn enhances the performance of data centers. Multi-dimensional resource provisioning on a Heterogeneous Shared Hosting Platforms for virtual services is known as a NP-hard problem. Therefore, it is necessary to apply the metaheuristic algorithms for estimating the outcome of the problem. In this study, we propose the resource allocation problem for reducing the energy consumption. ECRA-SA algorithms were designed to solve it and were evaluated through CloudSim simulation tool compared …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn