Nguyễn Hà Huy Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,634

 
Mục này được 14994 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hà Huy Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/00/1979
Nơi sinh: Quế Châu - Quế Sơn - Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 17; Chuyên ngành: Khoa học máy tính ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Mạng máy tính; Hệ phân tán; Hệ điều hành; Điện toán Đám mây; Kiên trúc máy tính; Quản trị mạng; Lập trình vi xử lý
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Đại học Công Nghệ Thông Tin Việt Hàn; Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Làng Đại học, Lưu Quang Vũ,, Điện Ngọc, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935019929
Email: nhhcuong@sdc.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Hơn 15 năm giảng dạy Đại học; Cao đẳng và nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực Khoa học máy tính;
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TECHNICAL RESOURCES PROVISION FOR INFRASTRUCTURE. Tác giả: Nguyễn Hà Huy Cường, Lê Văn Sơn. Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80). Trang: 103-106. Năm 2014. (Feb 11 2020 12:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Open Stack: Resources Allocation for Distributed Virtual Machine Peer to Peer. Authors: Hong Minh Nguyen, Thang Van Doan, Dac-Nhuong Le, Ha Huy Cuong Nguyen, Xuan Huy Nguyen. Springer, Singapore;Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 1013. Pages: 341-349. Year 2020. (Feb 10 2020 5:53PM)
[2]Article: A Novel Solution for Virtual Server on the Data Consistency Maintenance in Cloud Storage Systems. Authors: Doan, V.T., Khang, V.Q.H., Nguyen, H.H.C., Huynh, C.P., Meesad, P.. Springer, Cham; International Conference on Computing and Information Technology. No: 936. Pages: 227-234. Year 2019. (Feb 11 2020 11:57AM)
[3]Article: Fragmentation in Distributed Database Design Based on Ant Colony Optimization Technique. Authors: Van Nghia Luong, Vijender Kumar Solanki, Nguyen Ha Huy Cuong. International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR). No: 9,2. Pages: 28-37. Year 2019. (Feb 10 2020 5:55PM)
[4]Article: Opinion mining: using machine learning techniques. Authors: Vijender Kumar Solanki, Nguyen Ha Huy Cuong, Zonghyu Joan Lu. IGI Global;Extracting Knowledge From Opinion Mining. No: 211552. Pages: 66-82. Year 2019. (Feb 10 2020 5:36PM)
[5]Article: A narrative method for evaluating documents similarity based on unique strings. Authors: Ho, P.H., Vo, T.H., Nguyen, N.A.T., Nguyen, H.H.C.. International Journal of Recent Technology and Engineering. No: 8,2S11. Pages: 473-479. Year 2019. (Feb 11 2020 11:54AM)
[6]Article: Energy-Efficient Resource Allocation for Virtual Service in Cloud Computing Environment. Authors: Nguyen Minh Nhut Pham; Van Son Le; Ha Huy Cuong Nguyen. Springer, Singapore;Information Systems Design and Intelligent Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 672. Pages: 126-136. Year 2018. (Feb 11 2020 11:40AM)
[7]Article: Resource allocation for heterogeneous cloud computing. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong, Vijender Kumar Solanki, Doan Van Thang, Nguyen Thanh Thuy. Spain;Network Protocols and Algorithms. No: 9. Pages: 71-84. Year 2017. (Feb 10 2020 5:49PM)
[8]Article: Energy Efficient Resource Allocation for Virtual Services Based on Heterogeneous Shared Hosting Platforms in Cloud Computing. Authors: Nguyen Minh Nhut Pham, Van Son Le, Ha Huy Cuong Nguyen. The Journal of Institute of Information and Communication Technologies of Bulgarian Academy of Sciences. No: 17,3. Pages: 47-58. Year 2017. (Feb 10 2020 5:42PM)
[9]Article: The Method of Maintaining Data Consistency in Allocating Resources for the P2P Network Model. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hong Minh Nguyen, Trung Son Doan. Springer, Cham;Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. No: 217. Pages: 155-165. Year 2017. (Feb 11 2020 11:37AM)
[10]Article: Deadlock Avoidance for Resource Allocation Model V VM-out-of-N PM. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen;Hoang Dung Tran;Van Thang Doan;Vu Thi Phuong Anh. Springer, Cham;Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. No: 193. Pages: 172-182. Year 2016. (Feb 11 2020 11:48AM)
[11]Article: Deadlock prevention for resource allocation in model nVM-out-of-1PM. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen ; Van Son Le ; Thanh Thuy Nguyen. IEEE; 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS). No: 16426994. Pages: 246-251. Year 2016. (Feb 11 2020 11:45AM)
[12]Article: Deadlock Prevention for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong. IOS Press; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. No: 282. Pages: 40-49. Year 2016. (Feb 11 2020 12:07PM)
[13]Article: Deadlock detection for resource allocation in heterogeneous distributed platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang, Nguyen Minh Nhut Pham, Thanh Thuy Nguyen. Springer, Cham;Recent Advances in Information and Communication Technology 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 361. Pages: 285-295. Year 2015. (Feb 10 2020 5:20PM)
[14]Article: A New Technical Solution for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Dac-Nhuong Le, Van Son Le, Thanh Thuy Nguyen. IOS Press; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. No: 275. Pages: 184 - 194. Year 2015. (Feb 10 2020 5:25PM)
[15]Article: Algorithmic approach to deadlock detection for resource allocation in heterogeneous platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen ; Van Son Le ; Thanh Thuy Nguyen. IEEE; 2014 International Conference on Smart Computing. No: 14947397. Pages: 97-103. Year 2014. (Feb 10 2020 5:33PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 10 2020 3:50PM)(Aug 10 2020 4:02PM)(Feb 10 2020 6:00PM)(Feb 11 2020 12:15PM)
[1]Cyber Defense Mechanisms: Security, Privacy, and Challenges Chủ biên: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Đồng tác giả: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Nơi XB: CRC Press. Năm 2020.
[2]Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Mai Văn Hà; Nguyễn Đức Hiển; Trịnh Công Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2020.
[3]Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Trần Ngọc Việt, Đoàn Văn Thắng, Đoàn Trung Sơn, Lê Thị Thanh Bình. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông. Năm 2018.
[4]Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST 217  Chủ biên: Vinh, P.C., Cuong, N.H.H., Vassev, E. Nơi XB: LNICST @ SpringerLink. Năm 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiến trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Đại học  Khoa Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
[2]Mạng máy tính; Quản trị mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Đại học  Khoa Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
[3]Mạng máy tính; Hệ điều Hành; Hệ Phân Tán; Quản trị mạng; Thiết kế và bảo mật mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Đại học  Đại học Quảng Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn