Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,264

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiến trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Đại học  Khoa Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
[2]Mạng máy tính; Quản trị mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Đại học  Khoa Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
[3]Mạng máy tính; Hệ điều Hành; Hệ Phân Tán; Quản trị mạng; Thiết kế và bảo mật mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Đại học  Đại học Quảng Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn