Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,160

 Energy-Efficient Resource Allocation for Virtual Service in Cloud Computing Environment
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Nhut Pham; Van Son Le; Ha Huy Cuong Nguyen
Nơi đăng: Springer, Singapore;Information Systems Design and Intelligent Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing; Số: 672;Từ->đến trang: 126-136;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
For the past several years, using cloud computing technology has become popular. With the cloud computing service providers, reducing the physical machine number providing resources for virtual service in cloud computing is one of the efficient ways to decrease the energy consumption amount which in turn enhance the performance of data centers. In this study, we propose the resource allocation problem to reduce the energy consumption. algorithm was designed to solve and evaluate through CloudSim simulation tool compared with an FFD algorithm. The experimental results indicate that the proposed algorithm yields a higher performance in comparison with an FFD algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn