Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A control Strategy for Dynamic Voltage Restorer
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Nguyen Le Hoa, Ngo Minh Khoa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings of the IEEE 11th International Conference on Power Electronic and Driver Systems, Sysney, Australia; Số: 11;Từ->đến trang: 1106-1110;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn