Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,914

 Bù tối ưu công suất phản kháng trong lưới điện phân phối có xét đến di chuyển các tụ điện bù có sẵn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 19;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt - Giảm tổn thất điện năng trong lưới phân phối luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các đơn vị ngành Ðiện. Phương pháp bù kinh tế thường được sử dụng nhất, trong đó tụ điện được dùng để bù công suất phản kháng. Với sự phát triển của phụ tải và sự mở rộng của lưới điện, các tụ bù ở những vị trí có sẵn trên lưới có thể không mang lại tối đa về hiệu quả kinh tế. Vì vây, mục đích nghiên cứu trong bài báo này là tìm vị trí tối ưu, và dung lượng của tụ điện với mục tiêu là cực đại lợi nhuận về kinh tế. Chú ý, mô hình đề xuất có xét đến các tụ điện có sẵn trong hệ thống. Thuật toán đề xuất được kiểm tra bằng lưới điện mẫu IEEE-16 nút và một phần xuất tuyển của hệ thống điện Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
ABSTRACT
The reduction of losses in Distribution System (DS) is one of the main missions of power utilities. The method of economic compensation is often considered because here capacitors are used to compensate reactive power. With the growth of load and the expansion of topology, the existing capacitors in the network are not efficient, in terms of economy. Thus, the purpose of this paper is to find the optimal locations and optimize the size of capacitors with the objective: “maximal economic profit”. Here, the proposed model also considers the existing capacitors on the network.The proposed algorithm is validated by two cases which are IEEE model network-16 buses and a partial feeder of Cam Le district, Da Nang city network.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn