Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A methodology for solving “ill posed” Optimization Problem. Application to an electrical power channel of an aircraft
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, J.L. Lando
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Proc. of OIPE 2010 (The 11th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism); Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn