Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng S-Transforme phát hiện các sự kiện thay đổi chất lượng điện năng trên lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5, quyển 1; Số: Quyển 1;Từ->đến trang: 55-59;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn