Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mô hình giải tích trong miền tần số của bộ chỉnh lưu diode: Phương pháp SQP kết hợp với thuật giải Newton-Raphson
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Retiere Nicolas, Nguyen-Huu Hieu
Nơi đăng: 13th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetisme
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 89-91;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn