Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,447,157

 Thiết kế tối ưu kênh truyền công suất trong máy bay Airbus
Chủ nhiệm:  F.Wutz; Thành viên:  H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, D. Aléjo, J.L Lando
Số: Phap2008 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đề ra phương án để mô phỏng và thiết kế hệ thống truyền công suất cho máy bay Airbus trong tương lai A30X (tính toán các thiết bị để chuyển công suất điện từ máy phát đến tải tiêu thụ)
- Đưa ra phương pháp và công cụ để thiết kế hệ thống điện nhúng
- Ứng dụng để thiết kế hệ thống truyền công suất cho máy bay Airbus trong tương lai A30X
- Phương pháp, công cụ được chuyển giao cho Tập đoàn Airbus Toulouse, Pháp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn